Doelstelling

Een klein aantal deelnemers aan rondritten interpreteren “rijden met een roadbook” als rally rijden. Ze voelen zich rallypiloot maar vergeten dat ze het talent en materiaal hiervoor niet hebben.

Dergelijke deelnemers kunnen door hun gedrag het organiseren van rondritten fel bemoeilijken. Hierdoor kunnen organisatoren geen goedkeuring meer krijgen en worden evenementen verboden. Zo ver willen we het niet laten komen.

Met “Gentlemendriver” willen we de mensen sensibiliseren om op een “volwassen manier” aan rondritten deel te nemen. Wie deelneemt aan ritten van aangesloten verenigingen wordt geacht de “charter” gelezen te hebben en goedgekeurd. De organisatoren kunnen de deelnemers hiermee op wijzen wat kan en wat niet kan tijdens een rit.

De aangesloten verenigingen kunnen bij de andere organisatoren ook polshoogte nemen over het rijgedrag van deelnemers en die uitsluiten van deelname aan hun rondrit. Leden van deze verenigingen kunnen ook als “controleur” optreden tijdens rondritten en dit doorspelen aan de organisatoren.

Wij hopen hiermee het voortbestaan van rondritten te kunnen vrijwaren.